Colloidaal Zilver En Goud

Gepubliceerd mei 15, 23
5 min read

Colloïdaal Zilver: Het Alternatief Voor Antibiotica

Het is beter om het niet voor te schrijven indien de kwaal uit zichzelf verdwijnt (voorbeeld: griep). Al helemaal absurd is het oneigenlijk gebruik ervan. Dat betekent dat het zelfs wordt voorgeschreven terwijl het geen effect heeft. Colloïdaal zilver en goud.(Voorbeeld: bij een verkoudheid dat door een virus wordt veroorzaakt helpt antibiotica niet). Behalve artsen gebruiken ook boeren op grote schaal antibiotica.

Dit werd door het voer gemengd en de dieren groeiden daardoor sneller. Avoparcine lijkt erg op vancomycine, een belangrijk antibioticum tegen ernstige infecties. Tegenwoordig is door Europese regelgeving het gebruik van antibiotica voor dergelijke doeleinden aan banden gelegd. Colloïdale Supplementen Kopen. De vancomycine-resistentie heeft zich echter al mondiaal verspreid. Colloïdaal zilver lijkt, nu bacteriën steeds meer resistentie tegen antibiotica ontwikkelen, belangrijker dan ooit.

De Magie Van Colloïdaal Zilver: Van Wondgenezing Tot VirusbestrijdingColloïdaal Zilverwater Het Alternatief Voor Antibiotica?

Hoe ironisch. Ook duurt het vaak een tijdje voordat deze medicijnen werken. Colloïdaal goud kan als een natuurlijk antidepressivum worden ingezet. Volgens dr. Farber, die dertig jaar klinisch psycholoog is geweest, zou het gebruik van goud heel goed in de psychiatrie werken. Temeer daar colloïdaal goud geen giftige neveneffecten kent.

Duo Spray Met Zink En Zilver - Colloïdale Nano Mineralen

Colloïdaal Zilver: Een Oude Traditie In Een Modern JasjeColloïdaal Zilver: Het Immune Systeem Versterken Op Natuurlijke Wijze

Gary Smith over het colloïdaal goud “Zelfmoord is een nationale tragedie geworden vooral onder onze jongeren (USA). Goud heeft een geschiedenis die bewijst dat het werkt in de richting van het omdraaien van het neigen van de mens om zelfmoord te plegen (…) Als we colloïdaal goud zouden kunnen introduceren in de dieetvoorschriften van deze hoge risicogroepen dan denk ik dat we een lange weg zouden kunnen gaan in de afname van de frequentie en mate van zelfdoding in dit land (…).

Goud kan in alle gevallen worden ingezet”. Crystal colloidaal Zilver en Goud. Behalve dat colloïdaal goud goed tegen psychische problemen kan helen, kan het eveneens als pijnstiller worden gebruikt. Het wordt gebruikt bij artrose, reuma en andere gewrichtsklachten. We kennen allemaal wel de goud injecties die reuma patiënten toegediend krijgen. Verder kan goud het mechanisme van de lichaamswarmte aansturen en kan het een positief effect hebben bij rillingen, opvliegers en nachtelijk zweten.

Naar mijn mening zijn deze onderzoeken te kleinschalig en is het nog te vroeg om hier bindende uitspraken over te doen - Colloïdaal Zilver: Wat Iedereen Moet Weten over Dit Natuurlijke Middel. Ook kan goud helpen om de behoefte aan opiaten of narcotica te verminderen. Mensen met een alcoholverslaving kunnen colloïdaal goud als ondersteuning gebruiken bij het afkicken. Bij tumoren kan goud een remmende werking hebben en zou het soms zelfs tot verkleining van de gezwellen kunnen leiden.

De Helende Kracht Van Colloïdaal Zilver: Van Top Tot TeenOoit leek penicilline een wondermiddel en werd het te pas en te onpas voorgeschreven. Het verloor echter steeds meer zijn werking doordat bacteriën resistentie ontwikkelden - Colloïdaal Zilver: Het Antibacteriële Alternatief. Dit laatste is een natuurlijk proces - Colloïdaal Produkten - De zuiverste. Het hoort bij de evolutie. Wetenschappers zijn bezig om resistentiegenen te identificeren en doen hun best om tot een oplossing te komen.

De Ongelofelijke Voordelen Van Colloïdaal ZilverColloïdaal Zilver: Het Immune Systeem Versterken Op Natuurlijke Wijze

Minder antibiotica, restrictief voorschrijven, oppassen voor oneigenlijk gebruik en alternatieven voor antibiotica in de gaten houden en waarom niet heel positief proberen te zorgen dat mensen en dieren minder ziek worden door goede voeding en voedingssupplementen. Gelukkig komen er steeds meer wetenschappers die het nut van gedegen wetenschappelijk onderzoek van colloïdaal goud en zilver wel inzien - Colloïdaal Zilver: Een Belangrijk Onderdeel van Holistische Geneeskunde.

Colloïdaal goud en zilver worden al eeuwen lang gebruikt maar mogen niet de status van een geneesmiddel dragen. Ze worden door de F.D.A. (Food and Drug Administration in de USA) beschouwd als een geneesmiddel van voor 1938. Dat houdt in dat ze mogen worden gefabriceerd en gedistribueerd, maar dat er geen claims worden gemaakt ten aanzien van hun effectiviteit tegen ziekten.

Goudwater

Ze kunnen geneeskrachtig zijn voor de mens en andere levende organismen (Colloïdaal zilver, goud en platina). Vroeger aanbaden de Israëlieten het gouden kalf. Mozes verfoeide deze afgoderij en gaf het goud terug aan de natuur. Hij gaf het aan het water en zo aan de mens. Tegenwoordig aanbidden we in mijn ogen nog steeds het gouden kalf in de vorm van geld.

Colloidaal ZilverColloïdaal Produkten - De Zuiverste

Natuurlijke middelen zijn daardoor in een vergeethoek geraakt - Wat is colloïdaal zilver?. Goud en zilver worden gezien als ruilmiddel, als geld en niet meer als natuurlijke elementen van de aarde, sporenelementen die levende wezens nodig hebben. Goud ligt opeengestapeld in kluizen in banken. Laten we het behalve als kostbaar edelmetaal toch ook weer als een noodzakelijk sporenelement in onze voeding en als natuurlijk geneesmiddel beschouwen.

Men adviseert daarom 15 tot 25 mg zilver per theelepel. Bij oplossingen met de kleinste zilverdeeltjes komen we hiermee in het bereik van 6 tot 15 ppm. Bij oplossingen met wat grotere zilverdeeltjes zitten we dan in het bereik van 3 tot 5 ppm. Het water wordt dan meestal een beetje geel - De Toekomst van Colloïdaal Zilver: Nieuwe Toepassingen en Onderzoek.

De Geneeskracht Van Colloïdaal Zilver


zilverwater

a - Nano zilver 1000ml.v. maximale dagelijkse belasting van toegevoerde voedingsbestanddelen geldt voor zilver 350µg per dag voor een persoon van 70 kg. Bij de aanbevolen dagdosis colloïdaal zilverwater volgens onderstaande tabel komen we uit op 10 tot 18% van de maximaal gestelde norm voor zilver en voldoen dus ruim binnen deze norm. Het gebruik van zilverwater met een concentratie van ca.

Navigation

Home

Latest Posts

Nano Zilver Kopen

Published May 18, 23
6 min read

Colloidaal Zilver En Goud

Published May 15, 23
5 min read

Fruit Op Het Werk 30 Stuks Fruit In Een Mand

Published May 12, 23
11 min read