Opleiding Holistisch Therapeut

Gepubliceerd jun. 18, 22
6 min read

Holistisch Coach-counselor

We kunnen bewust worden van het helende belang van het vervullen van de wensen en verlangens in ons hart en hoe we in de praktijk beter naar ons hart kunnen luisteren (in plaats van naar ons geconditioneerde denken over "wat wel en niet mag"). -Naarmate we ons meer bevrijden van ons ego en onze pijnlijke emoties oplossen, ervaart ons lichaam veel minder stress, wat op zich al helend is voor het lichaam.

Hoe meer we ons bevrijden van het ego, des te gevoeliger zullen we echter worden voor het luisteren naar onze innerlijke wijsheid. -Vanuit onze innerlijke wijsheid voelen we beter wat wel en niet bij ons past. Door hier meer naar te luisteren voorkomen we nieuwe belastingen voor het lichaam en door het volgen van ons hart en datgene te doen wat bij ons past stimuleren we zoveel mogelijk het zelfgenezend vermogen - holistische visie.

Hsp Cursus

  • Holistisch Therapeut
  • Reiki 1 Cursus
  • Reiki 2 Cursus
  • Reiki 3 Cursus

Holistische geneeskunde sluit dan ook geen enkele geneeswijze of geneesmiddel uit - Opleiding Energetische Therapie. Integendeel: elke geneeswijze of -middel kan behulpzaam zijn, afhankelijk of het bij ons past. Dit is voor iedereen anders. Eén van de kenmerken van "holistisch denken" is dat we geen enkele geneeswijze veroordelen. Ook al kunnen en mogen we alles doen om ons lichamelijk welzijn te verbeteren: uiteindelijk is het lichaam niet het doel (Thuisstudie Energetisch Therapeut).

Dit doel van genezen kunnen we op vele andere manieren omschrijven, bijv.: "voelen wie je werkelijk bent". Belangrijk is dat we beseffen dat niet het ego de leidende instantie in ons dient te zijn, maar het hart. Het hart is zowel middel als doel van genezen. De inzichten die ik geef zijn geen vervanging voor reguliere of alternatieve geneeswijzen of geneesmiddelen, maar richten zich vooral op bewustwording hoe we zelf meer verantwoordelijkheid kunnen nemen voor ons welzijn en gezondheid.

Hsp Cursus

meer patiënten gebruiken naast hun reguliere behandeling, alternatieve geneeswijzen om hun klachten te verminderen (Holistisch massage therapeut). Verzekeraars vergoeden tegenwoordig acupunctuur en als je homeopathie intikt bij Google krijg je ruim 4 miljoen hits. Omdat wij vooral geloven in zelfbeschikking, hebben we besloten een artikel te wijden aan dit onderwerp. Uitdagend? Zeker! Verstandig? Laat het ons weten bestaat behoorlijk wat controverse tussen ‘regulier’ en ‘alternatief’ en men praat niet mét, maar vooral over elkaar.

Energetische TherapieSpiritueel Coach Opleiding

Zijn dan echt alle alternatieve genezers kwakzalvers en alle reguliere genezers loopjongens van de farmaceutische industrie? grootste bezwaar vanuit de reguliere geneeskunde blijft, dat het effect van alternatieve behandelmethodes niet wetenschappelijk aantoonbaar is. Hierdoor lijken andere theorieën bij voorbaat onmogelijk. Daarnaast werken de regulieren volgens een onderzoekssysteem wat zeer effectief en systematisch te werk gaat en grote successen boekt.

Opleiding Holistisch Therapeut

Veel alternatieve genezers betrekken de geest wel bij de genezing en dit vormt weer een groot deel van hún succes. Echter, vaak zijn de geneeswijzen zelf vooral pragmatisch, nauwelijks theoretisch onderbouwd of onderzocht op effectiviteit. Dat wil zeggen, niet volgens de regels van de heersende wetenschapsgemeenschap. voorbeeld. In de homeopathie is de werking van een medicijn gebaseerd op verdunning van de werkzame stof (zo verdund, dat het niet meer te meten is via de reguliere technieken) en de reactie van het lichaam.

In de reguliere geneeskunde zijn de medicijnen gebaseerd op aantoonbare werkzame stoffen. wat is holistisch. Iemand die dus vanuit de reguliere geneeskunde de homeopathie onderzoekt, zoekt naar die werkzame stof. Deze is met behulp van de gangbare meetmethoden niet te vinden, omdat het bij de homeopathie gaat om de energieën die komen vanuit het verdunde middel, wat dus een genezend effect op het lichaam heeft.

Opleiding Holistisch Therapeut

Deze manier van denken vormt de basis voor de onoverkomelijke communicatie- en samenwerkingsproblemen tussen de twee groepen. vraag is of deze geneeswijzen samen moeten komen? In de praktijk ziet men een enorme toename van het gebruik van de alternatieve geneeskunde, naast de reguliere geneeskunde. Inmiddels heeft de WHO (World Health Organization) een lijst opgesteld van zo’n honderd aandoeningen die effectief kunnen worden behandeld met oosterse geneeswijzen.

Weliswaar niet voor alle ziekten, maar toch lijkt de alternatieve geneeskunde echt bezig aan een niet te stuiten opmars - opleiding holistisch therapeut. Bestaat dan niet het gevaar dat mensen ‘doorschieten’? Dat iemand bijvoorbeeld, zoals actrice Sylvia Millecam destijds, een reguliere behandeling weigert die haar leven zou kunnen redden? Daar hoeven we niet zo bang voor te zijn denkt Lisa Bolton van de Universiteit van New York.

Holistische Therapie

Uit onderzoek dat wij hebben gedaan blijkt dat mensen vrijwel altijd westerse medische hulp zoeken bij een levensbedreigende ziekte. En vrijwel niemand gaat met een gebroken been naar een alternatieve genezer.” belangstelling voor alternatieve geneeswijzen groeit, en niet alleen in Nederland. In 2005 schrapte Zwitserland de alternatieve behandelwijzen uit de ziekteverzekering.

Wat ligt er ten grondslag aan het succes van deze geneeswijze? reguliere geneeswijze erkent dat ziektebeelden kunnen worden veroorzaakt door psychische factoren. Bijvoorbeeld bij een maagzweer is het duidelijk dat psychische factoren (bijvoorbeeld stress) de kwaal kunnen veroorzaken. Opleiding Holistic Coach. Vervolgens wordt er voornamelijk lichamelijk behandeld. Bij de alternatieve geneeskunde wordt vanuit de holistische benadering gekeken naar ziekte, dus wordt ook de geestelijk kant van de ziekte erkend en behandeld (hierbij bedoelen we niet te zeggen dat de desbetreffende behandeling ook effectief is).

Holistische

De aandacht gaat vooral uit naar het betreffende zieke orgaan. Hier ligt een tweede voordeel van de alterneuten. Aangezien zij vanuit een holistisch oogpunt behandelen, heeft de patiënt veel minder het gevoel dat er aan zijn psychisch leed (al dan niet veroorzaakt door ziekte) voorbij wordt gegaan. of niet, vaak gebruiken (chronische) patiënten de twee methodes naast elkaar.

Er zijn ook steeds meer reguliere artsen die niet meer alleen gebruikmaken van hun reguliere behandeling, maar dit combineren met andere geneeswijzen, als aanvulling op de oorspronkelijke methodes. zou mooi zijn voor de patiënt als er een manier wordt gevonden om het beste uit alle geneeswijzen te gebruiken. Het zou al een begin zijn, als er ruimte is voor de verschillende vormen van behandeling om elkaar niet uit te sluiten, maar samen te werken. holistische geneeskunde.

Opleiding Energetische Therapie

Holistisch Therapeut OpleidingHolistisch Coach Opleiding

Wat is Holistische Natuurgeneeskunde? Holistische Natuurgeneeskundige Therapie werkt complementair aan gezondheidsherstel op alle niveaus van energie: fysiek, etherisch, gevoelens, gedachten en bewustzijn. De therapie richt zich op het behandelen van oorzaken van klachten. Geen symptomen worden bestreden, maar probleemoplossend wordt gewerkt. Oorzaken van klachten zijn in het leven ontstane beschadigingen, zwaktes, verstoringen of belastingen, die zich zowel in het lichaam, in de geest als op energetisch gebied kunnen bevinden.

Opleiding Holistisich Transformatie TherapeutOpleiding Holistisch Therapeut

Op alle verstoorde aspecten wordt gewerkt, om zowel de lichamelijke als de geestelijke gezondheid te herstellen (holistische benadering). Een klacht, hoe chronisch en van welke aard dan ook, verdwijnt als de oorzaken ervan zijn verwijderd. Ik werk met de meridiaan- en de 5 elementenleer uit China, de chakraleer uit India en met de 5 principes van de natuurgeneeskunde: : versterking en verbetering van de doorstroming van meridianen, chakra’s en aura voor optimale werking van ons systeem, middels o.

Reiki Behandeling

De intake kan hierover verheldering bieden en is zeker de moeite waard. Bel voor een afspraak: 06-10777737 of klik hier. *Ook als het herstelpercentage niet volledig is, kan Holistische Natuurgeneeskunde van hulp zijn door, waar mogelijk, ondersteunende en/of verlichtende toepassingen te bieden."In mijn praktijk kijk ik niet alleen naar het westerse symptoom,dus de materie, ik kijk naar het gehele dier. Ik kijk ook naar energetische, emotionele en spirituele aspecten (holistische opleiding). Mijn behandeling is erop gericht het dier in zijn geheel energetisch zoveel mogelijk in balans te brengen waarna fysieke klachten kunnen verminderen of verdwijnen" .


Lichaamsgericht Energetisch Therapeut

Hoe werkt holistisch?

Holisme gaat over het gegeven dat alles in het leven onderdeel uitmaakt van één groot geheel (inclusief de kosmos) en alles onlosmakelijk aan elkaar verbonden is. Dit geldt voor mens, dier en natuur. Het is een levensfilosofie en is niet op feiten gebaseerd. Dit maakt dat er ook een groep mensen is die sceptisch is.

Hoe leef je holistisch?

Voor ons betekent holisme een manier van leven waarbij je jezelf ziet als onderdeel van een groter geheel. En als je op die manier naar jezelf kijkt, handel je als vanzelf met meer respect voor mens, dier en natuur.

Wat is een holistische opleiding?

De opleiding tot Holistisch Therapeut is een door de Kwaliteit en Toetsing Natuurgerichte Opleiding (KTNO) erkende tweejarige opleiding tot therapeut waarin energetische behandelingen samengaan met een holistische aanpak -ook wel zijnsgerichte therapie genoemd. De opleiding is op HBO-niveau.

Wat is holistisch denken?

Iets is holistisch wanneer er naar het geheel wordt gekeken en niet naar de som van de verschillende onderdelen waarvan iets is opgebouwd. Bij een holistische geneeswijze wordt het gehele individu betrokken. Volgens het holisme hangt alles met elkaar samen.
Holistische ArtsOpleiding Holistisch Therapeut

Navigation

Home

Latest Posts

Nano Zilver Kopen

Published May 18, 23
6 min read

Colloidaal Zilver En Goud

Published May 15, 23
5 min read

Fruit Op Het Werk 30 Stuks Fruit In Een Mand

Published May 12, 23
11 min read